YOL AŞKI

x
Yükleyen  Sadi YALGIN

KOCA DAĞ

Sivaslı ilçe arazisinin en yüksek dağı Bulkaz Dağı’dır. Bulkaz Dağı’nın deniz seviyesinden yüksekliği 1.930 metredir. Bulkaz Dağları’nın devamı niteliğindeki güney ve kuzey doğrultusunda uzanan Karanlıcak Tepe (1.876 m.), Kiraz Tepe (1.739 m.),...
Sivaslı ilçe arazisinin en yüksek dağı Bulkaz Dağı’dır. Bulkaz Dağı’nın deniz seviyesinden yüksekliği 1.930 metredir. Bulkaz Dağları’nın devamı niteliğindeki güney ve kuzey doğrultusunda uzanan Karanlıcak Tepe (1.876 m.), Kiraz Tepe (1.739 m.), Soğucak Tepe (1.664 m.) Sazak Tepesi (1654 m), Sürtep Tepe (1650 m), Erice Tepe (1.579 m) ve Cılbak Tepe (1.154 m) yer almaktadır. Tüllüce, Taşlık, Koru tepeleri ise yer yer 1.100 m’ye kadar ulaşan uzantılarıdır.

Sivaslı ilçesinin doğu yönünde bulunan Bulkaz Dağları Uşak-Afyonkarahisar sınırı boyunca uzanarak Denizli-Uşak il sınırının olduğu yerde Kuruçay vadisi ile ikiye ayrılır;

• Güney kısmına BULKAZ DAĞI
• Kuzey kısmına da KOCA DAĞ adı verilir.

Bulkaz Dağı; İç Ege Bölgesinde Ege ile Orta Anadolu arasında bir eşik oluşturduğu için morfolojik bakımdan “İç Batı Anadolu Eşiği” şeklinde adlandırılan alanda yer alır. Zengin su kaynaklarına sahip olan dağ, bitki örtüsü bakımından fazla zengin değildir. Çam, ardıç ve meşeden oluşan ormanlar bulunur. Burgaz Dağı; şist ve mermer ile kalker yapılıdır. Arazi doğudan batıya doğru alçalma gösterir.

Bulkaz Dağı; Banaz Çayı havzası ile Sandıklı ve Çivril çöküntü ovaları arasında kuzey-güney yönünde uzanır. Bulkaz Dağı’nın batı yamaçları Banaz Çayı ve kollarının içinden aktığı dar ve derin vadilerle yarılmıştır. Sahanın batısında kuzey-güney yönünde uzanan Sivaslı Ovası bulunur. Tarım alanlarının büyük bir kısmı buradadır. Ova batıya doğru hafif eğimlidir. Doğuda 1000 m’ye çıkan yükselti batıda 800m’ye kadar düşer. Ovada yer yer tepelik alanlar bulunur. Özellikle güneybatı ve kuzeydoğuya doğru dalgalı ve tepelik alanlar hâkimdir.
Devamı
1 Ağustos 2022
Henüz bir fotoğraf bulunamadı
Yüklemek için buraya bir dosya bırakın...
Araç ipucu içeriği yüklenemedi.
Cron Job Başlıyor